Select your language

 

hanbit beedigd vertalerBeëdigde vertalingen

Vertaling Nederlands ↔ Koreaans
van al uw officiële documenten

 
Beëdigd vertaler

Een beëdigd vertaler is een juridische vertaler, officieel erkend door de bevoegde overheidsinstantie, de dienst Nationaal register
van de FOD Justitie. Een beëdigd vertaler moet opgenomen zijn in het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken.
Hij of zij beschikt over een VTI-nummer, een uniek erkenningsnummer toegekend door de FOD Justitie.

Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling (= officiële vertaling) is een vertaling van een document uitgevoerd door een beëdigd vertaler.
Het is een vertaling waarin getrouw wordt weergegeven wat in de originele tekst staat geschreven, waarbij er niets wordt weggelaten en waaraan niets wordt toegevoegd.

Legalisatie van beëdigde vertalingen

Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling (zie boven) waarbij de echtheid van het document is bevestigd.
De door de beëdigde vertaler aangebrachte elektronische handtekening maakt de gelegaliseerde vertaling officieel,
waardoor een andere overheid dan die welke de documenten uitreikte, verplicht is deze documenten te erkennen.

Overzicht type documenten

Officiële documenten (o.a. akten van de burgerlijke stand):
 • geboorteakte
 • adoptieakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte
 • attest van wettelijke samenwoning
 • attest van hoofdverblijfplaats 
 • attest van gezinssamenstelling
 • akte van naamsverandering
 • bewijs van nationaliteit
 • uittreksel uit het strafregister 
 • identiteitskaart
 • paspoort
 • ...
Diploma's, getuigschriften en certificaten:
 • getuigschriften en diploma's
 • puntenlijsten
 • stagecertificaten
 • aanbevelingsbrieven
 • ...
    

Maak gebruik van ons formulier voor een snelle en persoonlijke offerte!

Offerte aanvragen

“Words travel worlds. Translators do the driving.”