Veelgestelde vragen

Ja, ik ben beëdigd door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en Leven en ik heb de bevoegdheid officiële aktes en documenten te vertalen in het Nederlands en in het Koreaans. Mijn handtekening op de vertaling wordt door middel van legalisatie op de rechtbank rechtsgeldig verklaard. Dit beëdigde en gelegaliseerde document is in heel België rechtsgeldig.

Ja, natuurlijk !

- betalingsbewijs voor particuliere klanten
- factuur voor ondernemers en bedrijven (gelieve uw facturatiegegevens mee te delen a.u.b.)

Nee, een gewone kopie of van een voor eensluidend verklaard afschrift is voldoende.

Opgelet: voordat u stappen onderneemt, doet u het best navraag bij de instelling of de instantie waaraan u de beëdigde en gelegaliseerde vertaling wenst voor te leggen. Het is mogelijk dat u het origineel samen met de beëdigde vertaling of minstens een voor eensluidend verklaard afschrift ervan naar de betrokken dienst moet versturen.

Hanbit bvba is een btw-plichtige vennootschap ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) .

Op facturen aan bedrijven en privéklanten in België moet 21% btw betaald worden, die Hanbit bvba doorstort aan het btw-kantoor.

Voor facturen aan bedrijven elders in de Europese Unie wordt de btw verlegd en moet het bedrijf in kwestie de btw-plicht in zijn land voldoen.

Op facturen voor klanten buiten de Europese Unie wordt geen btw aangerekend.

De door de klant beschikbaar gestelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal bijgevolg nooit aan derden worden doorgegeven.

De originele documenten die door de klant zijn bezorgd worden samen met de vertaalde documenten aan de klant terugbezorgd via een aangetekende zending, tenzij anders afgesproken.