Select your language

 

hanbti bedrijfsvertalingenAlle zakelijke vertalingen

Vertaling Nederlands ↔ Koreaans
van al uw zakelijke documenten


Zakelijke vertalingen

Het effectief en helder communiceren is van essentieel belang voor alle zakelijke betrekkingen.

Wij vertalen met de nodige efficiëntie en professionaliteit uw financieel-economische teksten en
verschillende vormen van interne en externe zakelijke communicatie:

 • statuten/oprichtingsakten
 • notulen en jaarverslag van de Raad van Bestuur of de Algemene Vergaderingen
 • jaarrekeningen
 • allerlei contracten (koop-verkoopovereenkomsten, huurcontracten, handelscontracten enz.)
 • licenties, octrooien
 • algemene voorwaarden
 • volmacht
 • uittreksel uit de KBO of handelsregister
 • bankattesten
 • advertenties
 • webpagina’s
 • brochures/folders
 • nieuwsbrieven
 • correspondentie

Juridische vertalingen

Voor juridische vertalingen is niet alleen een perfecte talenkennis nodig, maar ook een diepgaand begrip van het recht. Een fout in een juridische vertaling kan grote gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Een grondige juridische kennis is daarom noodzakelijk.

Ik behaalde een masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2007, en voltooide een jaar later een aanvullende masteropleiding fiscaal recht aan dezelfde universiteit. In de daaropvolgende jaren was ik actief als advocaat aan de Balie van Brussel, bij een gerenommeerd advocatenkantoor, waar ik dossiers behandelde in uiteenlopende rechtstakken, vaak ook met buitenlandse elementen. De juridische bagage en praktijkervaring die ik zo heb opgebouwd, staan vandaag garant voor hoogstaande, correcte en nauwkeurige vertalingen van uw juridische teksten vanuit het Nederlands of het Koreaans. Kwaliteit gegarandeerd.

Volgende documenten beschouwen we als juridische vertalingen:

 • verzoekschrijften
 • dagvaardingen/deurwaardersexploten
 • coclusies
 • vonissen/arresten/beschikkingen
 • processtukken (bewijsstukken)
 • proces-verbaal (PV)
 • deskundigenverslag
 • dwangbevelen
 • notariële akten
 • wetgeving
 • bezwaarschriften
 • ...

Algemene vertalingen

Algemene vertalingen zijn vertalingen van dagdagelijkse teksten zonder specifieke of technische terminologie.

Volgende documenten beschouwen we als algemene vertalingen:

 • briefwisselingen/e-mails
 • uitnodigingen
 • toespraken en persmededelingen
 • ondertiteling
 • menukaarten 
 • recepten

Maak gebruik van ons formulier voor een snelle en persoonlijke offerte!

Offerte aanvragen

“Machines do words, translators do language”